Expand

Martial Arts Balen

Goju Ryu Karate do Seiwakai have a dojo teaching Goju Ryu martial arts in Balen, Belgium. The instructor for the Goju Ryu Karate do Sewiakai Balen martial arts dojo is Paul Penasse Shihan.

Martial Arts in Balen

[gravityform id=”3″ name=”Contact Paul Penasse” title=”false”]


View Larger Map

Martial Arts Meerhout

Goju Ryu Karate do Seiwakai have a dojo teaching Goju Ryu martial arts in Meerhout, Belgium. The instructor for the Goju Ryu Karate do Sewiakai Meerhout martial arts dojo is Paul Penasse Shihan.

Martial Arts in Meerhout

[gravityform id=”3″ name=”Contact Paul Penasse” title=”false”]


View Larger Map